มิติที่ 3 การบริหารแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ CLMV ทั้งหมด แรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ CLMV คงเหลือ แรงงานต่างด้าว MOU ทั้งหมด แรงงานต่างด้าว MOU คงเหลือ